Ryszard "rycho" Kaczmarek

A więc:

Ryszard Kaczmarek urodzony 2 kwietnia 1952 r. w Lodzi, Studia artystyczne w Panstwowej Szkole Sztuk Plastycznych w Lodzi.

Dyplom w pracowni tkaniny dekoracyjnej profesora A. Starczewskiego i rzezby u profesora M. Szadkowskiego w 1978 r.

Twórczosc w zakresie aranzacji wnetrz, gobelinu, malarstwa i rzezby.

Adres: Ryszard Kaczmarek
e-mail:

site by mx